ลำพูน-เที่ยวชมงานศิลป์ ณ หอศิลป์ สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง
ลำพูน-เที่ยวชมงานศิลป์ ณ หอศิลป์ สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง
PANTIP.COM
ลำพูน-เที่ยวชมงานศิลป์ ณ หอศิลป์ สล่าเลาเลือง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง
หอศิลป์ สล่าเลาเลือง ตั้งอยู่บริเวณวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  ซึ่งเป็นสถานที่นำเสนอผลงานของ สล่า หรือช่างล้านนา  โดยมีการจัดแสดงผลงานศ
5k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories