เชียงใหม่-นำชมพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกา ณ พระธาตุสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
เชียงใหม่-นำชมพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกา ณ พระธาตุสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
PANTIP.COM
เชียงใหม่-นำชมพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกา ณ พระธาตุสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง
ประวัติพระธาตุสันติเจดีย์ ...พระธาตุสันติเจดีย์ ก่อสร้างขึ้นตามความปรารภของ พระนพีสีพิศาลคุณ (ทองอินทร์ กุสจิตฺโต) โดยนางสาวนิ่มคิ้ม - นางสาววงศ์ทอง สุภาวงศ์ แล
4k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories