สะพานขาวทาชมภู ลำพูน
สะพานขาวทาชมภู ลำพูน
PAIDUAYKAN.COM
สะพานขาวทาชมภู ลำพูน
สะพานขาวทาชมภู ตั้งอยู่ในบ้านทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นสะพานประวัติศาสตร์ มีรูปทรงโค้งทาสีขาวในแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก
13k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories