ลำพูน-วัดป่าเห็ว (วัดป่าเหียวหลวงหัวเวียงหละปูน) วัดเก่าแก่ที่น่าสนใจ
ลำพูน-วัดป่าเห็ว (วัดป่าเหียวหลวงหัวเวียงหละปูน) วัดเก่าแก่ที่น่าสนใจ
PANTIP.COM
ลำพูน-วัดป่าเห็ว (วัดป่าเหียวหลวงหัวเวียงหละปูน) วัดเก่าแก่ที่น่าสนใจ
...สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๘ ถนนเชียงใหม่-ลำพูน บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๕๑๑๕๐ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ ง
8k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories