ต่ออายุวีซ่าอเมริกาท่องเที่ยว
ต่ออายุวีซ่าอเมริกาท่องเที่ยว
PANTIP.COM
ต่ออายุวีซ่าอเมริกาท่องเที่ยว
รบกวนสอบถามทุกท่านค่ะ จะต่ออายุวีซ่าอเมริกา ซึ่งหมดอายุไป 2 ปีแล้วค่ะ พอกรอกข้อมูล profile เสร็จ ระบบให้ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์ ไม่ได้ให้ไปสัมภาษณ์มี่สถานฑูตอเมริ
1k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories