ลูกสาวเรียนครัวไทย วิทยาลัยดุสิตธานีใกล้จบ เหลือฝึกงาน เขาขอไปฝึกงานต่างประเทศ และถ้าเป็นไปได้ เขาขอไปหางานที่แคลิฟอเนีย
ลูกสาวเรียนครัวไทย วิทยาลัยดุสิตธานีใกล้จบ เหลือฝึกงาน เขาขอไปฝึกงานต่างประเทศ และถ้าเป็นไปได้ เขาขอไปหางานที่แคลิฟอเนีย
PANTIP.COM
ลูกสาวเรียนครัวไทย วิทยาลัยดุสิตธานีใกล้จบ เหลือฝึกงาน เขาขอไปฝึกงานต่างประเทศ และถ้าเป็นไปได้ เขาขอไปหางานที่แคลิฟอเนีย
ลูกสาวเรียนครัวไทย วิทยาลัยดุสิตธานีใกล้จบ เหลือฝึกงาน เขาขอไปฝึกงานต่างประเทศ และถ้าเป็นไปได้ เขาขอไปหางานที่แคลิฟอเนีย ไปแบบ หาทางตั้งตัว เป็นความคิดขอเด็กอาย
1k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories