[CR] รีวิว ม่อนแจ่มสั้นๆไวๆ ขี่มอไซค์มาจากบ้าน
[CR] รีวิว ม่อนแจ่มสั้นๆไวๆ ขี่มอไซค์มาจากบ้าน
PANTIP.COM
[CR] รีวิว ม่อนแจ่มสั้นๆไวๆ ขี่มอไซค์มาจากบ้าน
สรุปง่ายว่าไปยังไง ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ ไปช่วงปลายฝนต้นหนาวครับ ขี่มอไซค์จาก กทม. แต่จะรีวิวสั้นแบบจาก ตัวเมืองเชียงใหม่ มาม่อนแจ่มเลยแล้วกันกระชับๆ
1
21k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories