ถ้าจะไปจังหวัดใกล้เคียงในกทม ต้องนั่งอะไรหรอครับ?
ถ้าจะไปจังหวัดใกล้เคียงในกทม ต้องนั่งอะไรหรอครับ?
PANTIP.COM
ถ้าจะไปจังหวัดใกล้เคียงในกทม ต้องนั่งอะไรหรอครับ?
คือผมเป็นคนตจวแล้วจะไปนครปฐมแต่นครปฐมไม่มีบขสแล้วผมว่าจะนั่งรถไปลงกทม อยากสอบถามว่าจะไปนครปฐมยังไงหรอครับ
228 Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories