สายการบิน air asia นี่ถ้าเราไม่ได้เดินทาง เค้าไม่คืนเงินทุกกรณีเลยหรือ ให้เป็นเครดิตไม่ได้หรือ ??
สายการบิน air asia นี่ถ้าเราไม่ได้เดินทาง เค้าไม่คืนเงินทุกกรณีเลยหรือ ให้เป็นเครดิตไม่ได้หรือ ??
PANTIP.COM
สายการบิน air asia นี่ถ้าเราไม่ได้เดินทาง เค้าไม่คืนเงินทุกกรณีเลยหรือ ให้เป็นเครดิตไม่ได้หรือ ??
อันนี้ขอความคิดเห็น ความรู้ จะด่าก็ได้ไม่โกรธ ขอบ่น เคสนี้ เราจองเที่ยวบินไป นครศรีธรรมราช แต่ผ่านตัวแทน Agoda ทั้งไปและกลับ พร้อมที่พัก แต่เกิดเหตุสุดวิสัยไปไม
2k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories