คนญี่ปุ่นชอบมาเที่ยวเชียงใหม่ และคนเชียงใหม่ก็ชอบเที่ยวญี่ปุ่น ทำไม ไม่มีไฟลท์บินตรงเชียงใหม่-โตเกียวบ้างครับ
คนญี่ปุ่นชอบมาเที่ยวเชียงใหม่ และคนเชียงใหม่ก็ชอบเที่ยวญี่ปุ่น ทำไม ไม่มีไฟลท์บินตรงเชียงใหม่-โตเกียวบ้างครับ
PANTIP.COM
คนญี่ปุ่นชอบมาเที่ยวเชียงใหม่ และคนเชียงใหม่ก็ชอบเที่ยวญี่ปุ่น ทำไม ไม่มีไฟลท์บินตรงเชียงใหม่-โตเกียวบ้างครับ
แต่เชียงใหม่-โซล เกาหลีใต้ ยังมีเลย  ทำไมไม่มีญี่ปุ่นบ้างครับ ญี่ปุ่นมาลงแต่กรุงเทพฯที่เดียวเลย
4k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories