ทำไมประเทศในแถบเอเชียไม่มีต้องใช้วีซ่าเข้าประเทศ แต่ยุโรปสามารถเดินทางไปมาได้ง่ายกว่ามาก
ทำไมประเทศในแถบเอเชียไม่มีต้องใช้วีซ่าเข้าประเทศ แต่ยุโรปสามารถเดินทางไปมาได้ง่ายกว่ามาก
PANTIP.COM
ทำไมประเทศในแถบเอเชียไม่มีต้องใช้วีซ่าเข้าประเทศ แต่ยุโรปสามารถเดินทางไปมาได้ง่ายกว่ามาก
เหมือนมีสปป ลาวประเทศเดียวที่เข้าประเทศได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า  ในยุโรปไม่ทราบว่า Schengen Visa เป็นอย่างไร เหมือนพลเมืองในแถบประเทศนั้นๆ จะเดินทางผ่านเข้าออกได้ง
1k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories