Lausanne โลซานน์
โลซานน์ (Lausanne) อีกหนึ่งเมืองเล็กน่ารักริมทะเลสาบใน สวิตเซอร์แลนด์ ที่คนไทยน่าจะคุ้นหูกับชื่อของเมืองนี้เป็นอย่างดี ผู้คนในเมืองส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก โลซานน์ยังเป็นเมืองที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิคสากล หรือ IOC และมีพิพิธภัณฑ์โอลิมปิคตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาด้วย จึงทำให้เมืองโลซานน์ได้รับการขนานนามว่า “เมืองหลวงแห่งโอลิมปิค”

#Lausanne #Switzerland
Lausanne โลซานน์ โลซานน์ (Lausanne) อีกหนึ่งเมืองเล็กน่ารักริมทะเลสาบใน สวิตเซอร์แลนด์ ที่คนไทยน่าจะคุ้นหูกับชื่อของเมืองนี้เป็นอย่างดี ผู้คนในเมืองส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก โลซานน์ยังเป็นเมืองที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิคสากล หรือ IOC และมีพิพิธภัณฑ์โอลิมปิคตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาด้วย จึงทำให้เมืองโลซานน์ได้รับการขนานนามว่า “เมืองหลวงแห่งโอลิมปิค” #Lausanne #Switzerland
1
9k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories