เล่าประสบการณ์ทริปขึ้นภูกระดึงเป็นครั้งแรก ตอนที่ 1 / ทางขึ้นภูกระดึงและที่พักเป็นอย่างไร ?
เล่าประสบการณ์ทริปขึ้นภูกระดึงเป็นครั้งแรก ตอนที่ 1 / ทางขึ้นภูกระดึงและที่พักเป็นอย่างไร ?
PANTIP.COM
เล่าประสบการณ์ทริปขึ้นภูกระดึงเป็นครั้งแรก ตอนที่ 1 / ทางขึ้นภูกระดึงและที่พักเป็นอย่างไร ?
วิดีโอบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ขึ้นภูกระดึงครั้งแรกช่วงวันที่ 17 - 20 มกราคม 2565 จัดเต็มบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆ โดยในตอนแรกจะเน้นไปที่การเตรียมตัวขึ้นภูกระดึง 
5k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories