14 กุมภาพันธ์ @ เครือออน....... ความงามริมทาง🌸🌸🌸🌸🌸สีม่วงอมชมพู งดงามแบบข้างทาง
14 กุมภาพันธ์ @ เครือออน....... ความงามริมทาง🌸🌸🌸🌸🌸สีม่วงอมชมพู งดงามแบบข้างทาง
PANTIP.COM
14 กุมภาพันธ์ @ เครือออน....... ความงามริมทาง🌸🌸🌸🌸🌸สีม่วงอมชมพู งดงามแบบข้างทาง
เครือออน หรือทางเชียงใหม่ เรียกว่า ออนแดง  เครือออน ชื่อวิทยาศาสตร์ Congea tomentosa Roxb. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Congea azurea Wall., Congea villosa (Roxb.) Voig
4k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories