พอมีอายุมากขึ้น สังเกตว่าตัวเองเปลี่ยนไป
พอมีอายุมากขึ้น สังเกตว่าตัวเองเปลี่ยนไป
PANTIP.COM
พอมีอายุมากขึ้น สังเกตว่าตัวเองเปลี่ยนไป
สิ่งที่รู้สึกเปลี่ยนไปในส่วนของตัวเอง อย่างเห็นได้ชัด  1. ชอบธรรมชาติ ชอบต้นไม้ ใบหญ้า ภูเขา และอากาศเย็นสบาย 2. ชอบวัด ชอบความสงบเงียบภายในวัด ชอบความเป็นไปแบบ
1k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories