ปราสาทหินพันยอด Unsee ปราสาทหินดึกดำบรรพ์แห่งสตูล
ปราสาทหินพันยอด Unsee ปราสาทหินดึกดำบรรพ์แห่งสตูล
PAIDUAYKAN.COM
ปราสาทหินพันยอด Unsee ปราสาทหินดึกดำบรรพ์แห่งสตูล
ปราสาทหินพันยอด  อีกหนึ่งจุดหมายของการเที่ยวสตูลที่ไม่ควรพลาด มาเที่ยวชมภาพลากูนสีเขียวและหาดทรายที่โอบล้อมด้วยกำแพงหินปูนมียอดแหลมจำนวนมาก คล้ายกับยอดปราสาทในเทพนิยาย
3k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories