เครื่องสัญญาณใช้บอกเหตุอันตรายบนรถไฟมีระบบการทำงานอย่างไร
เครื่องสัญญาณใช้บอกเหตุอันตรายบนรถไฟมีระบบการทำงานอย่างไร
PANTIP.COM
เครื่องสัญญาณใช้บอกเหตุอันตรายบนรถไฟมีระบบการทำงานอย่างไร
เวลาผมขึ้นรถไฟผมเห็นสายสีเดงที่มีป้ายเครื่องสัญญาณใช้บอกเหตุอันตรายเมื่อเกิดเหตุอันตรายให้ดึงสายรถจะหยุด ผมสงสัยว่าสายเครื่องสัญญาณใช้บอกเหตุอันตรายบนรถไฟมีระบบ
702 Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories