วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ปทุมธานี
จุดเด่น คือ ภูริทัตตเจดีย์ ที่บรรจุพระทันตธาตุของท่านพระอาจารย์มั่น ลักษณะรูปร่างทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ของเจดีย์สมัยสุโขทัย บนยอดทำด้วยทองคำแท้ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราซ ทรงประทานมา มีลักษณะแปดเหลี่ยม ที่สื่อถึงอริยมรรคมีองค์แปด ประดับตกแต่งด้วยไม้สักทอง หินอ่อน หินแกรนิต
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ปทุมธานี จุดเด่น คือ ภูริทัตตเจดีย์ ที่บรรจุพระทันตธาตุของท่านพระอาจารย์มั่น ลักษณะรูปร่างทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ของเจดีย์สมัยสุโขทัย บนยอดทำด้วยทองคำแท้ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราซ ทรงประทานมา มีลักษณะแปดเหลี่ยม ที่สื่อถึงอริยมรรคมีองค์แปด ประดับตกแต่งด้วยไม้สักทอง หินอ่อน หินแกรนิต
1
4k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories