20 จุดแวะเที่ยว ม่อนแจ่ม
20 จุดแวะเที่ยว ม่อนแจ่ม
PAIDUAYKAN.COM
20 จุดแวะเที่ยว ม่อนแจ่ม
ม่อนแจ่ม จุดชมวิวที่สามารถขึ้นไปสัมผัสลมหนาว ชมวิวธรรมชาติที่กว้างไกลสุดตา พร้อมเก็บภาพกับดอกไม้นานาชนิด ชมไร่สตอร์วเบอร์รี่ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชาวดอย เสื้อผ้าพื้นเมือง พืชผักผลไม้เมืองหนาว และการเล่นรถแรลลี่แบบชาวดอยแสนสนุก ม่อนแจ่ม สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
8k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories