Check in 30 ที่เที่ยว กิน พัก ขอนแก่น
Check in 30 ที่เที่ยว กิน พัก ขอนแก่น
PAIDUAYKAN.COM
Check in 30 ที่เที่ยว กิน พัก ขอนแก่น
ขอนแก่น จังหวัดใหญ่แห่งแดนอีสาน หากมองจังหวัดนี้เพียงผ่านๆ ไม่ได้เข้าไปเจาะลึกอะไรกันจริงจังมาก ก็จะเห็นแต่ภาพของการท่องเที่ยวในตัวเมืองแวะเที่ยววัดประมาณนั้น แต่ถ้าตั้งใจเจาะลึกจะรู้ว่าเพียบพร้อมไปด้วย ที่เที่ยว ที่กิน อยู่หลายแห่ง เมื่อได้มาขอนแก่นนั้น เราจะรู้สึกได้ถึงการเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ค่อนข้างสะดวกสบาย
38k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories