ภูชี้ฟ้า เชียงราย
จุดเด่นของ ภูชีฟ้า คือทะเลหมอกและทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม มีวิวภูเขาสลับซับซ้อน บรรยากาศในตอนเช้าจะมีหมอกจะปกคลุมหุบเขาด้านล่าง สวยงามราวกับภาพวาด คุณยังสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงที่คดเคี้ยวในป่าทางฝั่งลาวได้ไม่สวยงามเหมือนที่อื่น ๆ
ภูชี้ฟ้า เชียงราย จุดเด่นของ ภูชีฟ้า คือทะเลหมอกและทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม มีวิวภูเขาสลับซับซ้อน บรรยากาศในตอนเช้าจะมีหมอกจะปกคลุมหุบเขาด้านล่าง สวยงามราวกับภาพวาด คุณยังสามารถมองเห็นแม่น้ำโขงที่คดเคี้ยวในป่าทางฝั่งลาวได้ไม่สวยงามเหมือนที่อื่น ๆ
1
5k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories