รีวิว สัมภาษณ์ วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา B1/B2 (ตุลาคม 2022)
รีวิว สัมภาษณ์ วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา B1/B2 (ตุลาคม 2022)
PANTIP.COM
รีวิว สัมภาษณ์ วีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา B1/B2 (ตุลาคม 2022)
ผลสัมภาษณ์ (ไม่ผ่าน) ประวัติโดยย่อ ทำงานอยู่บริษัทท่องเที่ยว ทัวร์ส์ ขายตั๋วเครื่องบิน ประเทศที่เคยท่องเที่ยว สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย อิตาลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน เว
12k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories