เวลานัดคนแล้วเจอปัญหาแบบนี้จะรู้สึกเซ็งไหมครับ
เวลานัดคนแล้วเจอปัญหาแบบนี้จะรู้สึกเซ็งไหมครับ
PANTIP.COM
เวลานัดคนแล้วเจอปัญหาแบบนี้จะรู้สึกเซ็งไหมครับ
นัดว่าๆ แถวๆจุด A  ใกล้ๆจุด  B    สุดท้ายก็ไปรอจุด C โดยที่ช่วงนั้นมือถือแบตหมดพอดี  เลยติดต่อไม่ได้ เข้าใจว่าจุด A  B  C  ใกล้กัน    แต่ผมเป็นคนซื่อบื้อบอกว่าแ
661 Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories