สมมติว่า สร้างรถไฟสายสีแดงอ่อนให้ประหยัดโดยวิธีทำรางใหม่ซ้อนรางเดิมแอร์พอร์ตลิงค์จะได้มั้ย
สมมติว่า สร้างรถไฟสายสีแดงอ่อนให้ประหยัดโดยวิธีทำรางใหม่ซ้อนรางเดิมแอร์พอร์ตลิงค์จะได้มั้ย
PANTIP.COM
สมมติว่า สร้างรถไฟสายสีแดงอ่อนให้ประหยัดโดยวิธีทำรางใหม่ซ้อนรางเดิมแอร์พอร์ตลิงค์จะได้มั้ย
ปกติสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์หลายสถานีก็มีตำแหน่งที่ตรงกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนอยู่แล้ว จะลงทุนสร้างรถไฟสายสีแดงอ่อนทั้งสถานีและรางรถไฟใหม่ก็ใช้เงินลงทุนสูง   
1k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories