12 จุดแวะ กิน เที่ยวเชียงคาน เมืองเล็กมีเสน่ห์ริมฝั่งโขง
12 จุดแวะ กิน เที่ยวเชียงคาน เมืองเล็กมีเสน่ห์ริมฝั่งโขง
PAIDUAYKAN.COM
12 จุดแวะ กิน เที่ยวเชียงคาน เมืองเล็กมีเสน่ห์ริมฝั่งโขง
เชียงคาน เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขง ในจังหวัดเลย มีเสน่ห์เรียบง่าย มากี่ครั้งก็รู้สึกอบอุ่น พ่อค้าแม่ค้า ชาวบ้าน ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเป็นอย่างดี
3k Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories