วีซ่าท่องเที่ยว
วีซ่าท่องเที่ยว
PANTIP.COM
วีซ่าท่องเที่ยว
อยากถามข้อมูลและความคิดของเพื่อนในห้องว่า.....เราไปอยู่เมกาเป็นเวลา 15 ปี แต่วีซ่าไม่ขาดนะครับ. ก้อพยายามรักษาสถานภาพเรื่อยมาและอยู่ในกระบวนการทำใบเขียนอยู่ครับ
1
542 Reach 0 Comments 0 Shares
Popular Posts
More Stories