No results to show

  • 5 ร้านคาเฟ่พัทยา พักผ่อนในวันชิลล์ๆ
    5 ร้านคาเฟ่พัทยา พักผ่อนในวันชิลล์ๆ เวลาไปเที่ยวพัทยานอกจากจะอยากพักผ่อนชมทะเลแล้วยังต้องแวะร้านกาแฟและร้านอาหารกันอีกด้วย เพราะร้านค้าที่นี่มีบรรยากาศร่มรื่น ทิวทัศน์สวยงาม และการตกแต่งที่วิจิตรบรรจง ร้านค้ามากมาย รวมทั้งร้านค้าริมทะเล ร่มเงากลางสวน สไตล์น่ารัก สไตล์ศิลปะมินิมอล มีมากมายจนเลือกพักไม่ได้เลย   1. Breeze Box cafe x Cactus ใครที่เป็นฮิปสเตอร์ต้องไม่พลาดคาเฟ่แห่งนี้...
    162k Reach 0 Comments 0 Shares

No results to show

No results to show

No results to show

No results to show