• London Tower Bridge อังกฤษ
    สะพานทาวเวอร์บริดจ์ (London Tower Bridge) เป็นสะพานที่รู้จักกันในนามสัญลักษณ์ของลอนดอน มีลักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยหอคอย 2 แห่งทำให้สะพานแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า London Tower Bridge เองและถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของลอนดอน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะไม่พลาดชมความสวยงามแปลกตาในการเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนจะทำให้ผู้คนได้รับบรรยากาศที่โรแมนติกที่สุด

    #TowerBridge #England #UK
    London Tower Bridge อังกฤษ สะพานทาวเวอร์บริดจ์ (London Tower Bridge) เป็นสะพานที่รู้จักกันในนามสัญลักษณ์ของลอนดอน มีลักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยหอคอย 2 แห่งทำให้สะพานแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า London Tower Bridge เองและถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของลอนดอน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะไม่พลาดชมความสวยงามแปลกตาในการเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนจะทำให้ผู้คนได้รับบรรยากาศที่โรแมนติกที่สุด #TowerBridge #England #UK
    1
    6k Reach 0 Comments 0 Shares
More Stories
Wihok Partner สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อแค่แชร์เรื่องราวของคุณ
Wihok Partner สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อแค่แชร์เรื่องราวของคุณ Wihok Partner คืออะไร เงื่อนไขการเข้าโปรแกรม Wihok Partner ขั้นตอนการสมัคร วิธีการสร้างรายได้ ขั้นตอนการรับเงิน   1. Wihok Partner คืออะไร Wihok Partner คือโปรแกรมที่จ่ายผลตอบแทนให้กับผู้เขียนบทความท่องเที่ยวลงในเว็บไซต์ Wihok โดยคิดผลตอบแทนจากจำนวนผู้อ่านบทความของคุณ   2. เงื่อนไขการเข้าโปรแกรม Wihok...
1
6k Reach 0 Comments 0 Shares

No results to show

No results to show

No results to show

No results to show

No results to show